Behandler betaling.

Story House Egmont A/S

Behandling af dine personoplysninger

Privacy Notice for Mitblad.dk  

1. Introduktion

1.1 Egmont behandler persondata om dig, og derfor får du nedenstående oplysninger (Beskyttelse af personlige oplysninger).

2. Dataansvarlig

2.1 Story House Egmont A/S, Strødamvej 46, 2100 København, CVR-nr. 83 13 11 28, er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

3. Kategorier af personoplysninger

3.1 Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig

a. Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

b. IP-adresser.

c. Personoplysninger som du selv giver os, eksempelvis i forbindelse med supporthenvendelser og kundeservice

d. Økonomi- og betalingoplysninger

e. svar i forbindelse med bruger- og tilfredshedsundersøgelser

f.  vi monitorerer adfærdsmønstre på sitet, for at kunne levere en bedre service og et optimeret website

4. Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

4.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

a. at levere det eller de blade du abonnerer på;

b. at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;

c. for at underrette dig om ændringer i vores ydelser

d. hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring, for at gennemføre den direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med dit samtykke;

e. for at du kan deltage i kampagner;

f. for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser;

g. for at udarbejde profiler. For at give dig den bedste brugeroplevelse og målrettede henvendelser, vil Story House Egmont A/S anvende dine personoplysninger til at sende dig tilbud på vores produkter og service, som kan have din interesse baseret på din nuværende brug af Story House Egmont A/S’ produkter og ydelser. Story House Egmont A/S anvender dine personoplysninger til at evaluere bestemte personlige forhold om dig med henblik på analyse af dine præferencer, interesser og adfærd. Dine oplysninger vi behandler er: Oplysninger du giver ved profilopdateringer såsom køb, køn, alder, interesser eller børn, adfærd, når du færdes på Story House Egmont sites (ALT.dk, Euroman.dk, Flipp.dk, MitBlad.dk, Fordel.dk eller i vores app), oplysninger om hvilke mails og artikler, du åbner eller læser, konkurrencer du deltager i, telefoniske opkald eller spørgsmål, du svarer på.

h. for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser. Til dette benytter vi bl.a. Hotjar. Se punkt 8.1.

i. for at forbedre sikkerheden og forhindre bedrageri og misbrug;

j. for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser som nfbio.dk måtte have.  

4.2 Vores grundlag for behandling af dine personoplysninger er:

a. Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i forbindelse med formålene angivet i punkt 4.1. a-c.

b. Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med formålene angivet i punkt 4.1 d-e. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. 

c. Behandlingen er nødvendig for, at mitblad.dk kan forfølge sine legitime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden i forbindelse med formålene angivet i punkt 4.1 g. 

4.3 Vi opbevarer dine personoplysninger på følgende grundlag:

a. Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger indtil kontraktforholdet er afsluttet.

b. Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer mitblad.dk dine personoplysninger indtil du trækker dit samtykke tilbage. 

c. Hvor behandlingen er nødvendig for, at mitblad.dk kan forfølge sine legitime interesser, opbevarer mitblad.dk dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen og ikke i længere tid end 2 år fra du har afmeldt din profil.

d. Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler mitblad.dk, opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til navnlig bogføringsloven, hvilket er 5 år fra købstidspunktet. Vi opbevarer dine personoplysninger indtil samtykket tilbagekaldes, hvorefter du ikke længere vil modtage nyhedsbrev(e) fra os. Profiler slettes 2 år efter, at du har tilbagekaldt dit samtykke.  

5. Dine rettigheder

5.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 7 nedenfor.

5.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 6 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

5.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. 

5.4 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som vi bruger til at foretage direkte markedsføring.

6. Overførsel af personoplysninger

6.1Overførsel af dine personoplysninger til datterselskaber samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. 

6.2 Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

6.3 Vi overfører dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger. 6.4   Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS (“EØS”). Hvis vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som EU Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser. Du kan til enhver tid henvende dig ved brug af kontaktoplysningerne i punkt 6 for at få kopi af overførselsgrundlaget.

7. Kontaktoplysninger

7.1 Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger, kan du rette henvendelse til os på: https://persondata.storyhouseegmont.dk/ Story House Egmont A/S, Strødamvej 46, 2100 København, CVR-nr. 83 13 11 28, e-mail: persondata@egmont.com

8. Yderligere forhold

8.1 Vi benytter Hotjar for bedre at kunne forstå vores brugeres behov og for at optimere vores service. Hotjar er en teknologi der hjælper os med bedre at forstå vores brugeres oplevelse (eks. hvor lang tid de bruger på hvilke sider, hvilke links de klikker på, hvad de gør eller hvad de ikke kan lide m.m.) og det gør os i stand til at bygge og vedligeholde vores service ud fra vores brugeres feedback. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at samle data om vores brugeres opførsel og deres enheder (i særdeleshed enhedens IP adresse (Der opsamles og lagres i anonymiseret form), enhedens skærmopløsning, enhedens type, browser information, geografisk placering (kun på lande), foretrukkent sprog som benyttes til at vise websitet). Hotjar opbevarer denne information i en pseudonymiseret bruger-profil. Hverken Hotjar eller nfbio.dk vil nogensinde bruge denne information til at identificere individuelle brugere eller til at matche med yderligere data for en specifik bruger. Yderligere information kan findes i Hotjars privatlivspolitik via dette link