Behandler betaling.

Story House Egmont A/S

Privatlivspolitik

1.   Introduktion

1.1 Story House Egmont A/S (”Story House”) behandler persondata om dig, og derfor får du nedenstående oplysninger (Beskyttelse af personlige oplysninger).

2.    Dataansvarlig

2.1 Story House Egmont A/S, Strødamvej 46, 2100 København, CVR-nr. 83 13 11 28, er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger.

3.    Kategorier af personoplysninger

3.1 Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

(a) navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse

(b) økonomi- og betalingskortoplysninger

(c) IP-adresser

(d) personoplysninger som du selv giver os, eksempelvis i forbindelse med supporthenvendelser og kundeservice

(e) oplysninger om dine personlige præferencer

(f) vi monitorerer adfærdsmønstre på sitet, for at kunne levere en bedre service og et optimeret website

3.2 Der vil herudover blive taget billeder i forbindelse med arrangementet, som bruges til markedsføring og kommunikation. Billederne kan blive brugt og offentliggjort på såvel trykte og digitale medier såsom sociale medier, nyhedsbreve, hjemmesider og intranet. Forinden anvendelse og offentliggørelse vil der blive foretaget en skønsmæssig frasortering af billeder, der på baggrund af en umiddelbar og objektiv vurdering kunne virke stødende for personerne på billedet. Der vil i den forbindelse blive foretaget en nøje vurdering ved billeder, hvor personer er i fokus og let kan genkendes.

4.    Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger

4.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:
(a) at levere den service, som du har købt;

(b) at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have;

(c) for at underrette dig om ændringer i vores ydelser;

(d) hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring, for at gennemføre den direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med dit samtykke;

(e) for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser;

(f) for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser som Egmont Publishing måtte have.

4.2 Vores grundlag for behandling er følgende:

(a) Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i forbindelse med formålene angivet i punkt 4.1 a-c.

(b) Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med formålene angivet i punkt 4.1 d. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

(c) Behandlingen er nødvendig for, at Story House Egmont A/S kan forfølge sine legitime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden i forbindelse med formålene angivet i punkt 4.1 e.

(d) Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os i forbindelse med formålene angivet i punkt 4.1 f.

4.3 Vi opbevarer dine personoplysninger på følgende grundlag:

(a) Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger indtil kontraktforholdet er afsluttet, og derefter så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen.

(b) Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer vi dine personoplysninger indtil du trækker dit samtykke tilbage. Vi opbevarer dine personoplysninger indtil samtykket tilbagekaldes, hvorefter du ikke længere vil modtage nyhedsbrev(e) fra os. Profiler slettes 2 år efter, at du har tilbagekaldt dit samtykke.

(c) Hvor behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesser, opbevarer vi dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen og ikke i længere tid end 2 år fra du har afmeldt din profil.

(d) Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler os, opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til navnlig bogføringsloven, hvilket er 5 år fra købstidspunktet.

5    Personoplysninger - Børn

5.1     Vi behandler ikke personoplysninger om børn under 13 år, medmindre vi har indhentet eksplicit samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden over barnet eller værgen. Såfremt vi konstaterer, at der behandles personoplysninger om et barn uden forældrenes samtykke, vil disse personoplysninger blive slettet.

6.    Dine rettigheder

6.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 8 nedenfor.

6.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 8 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger.

6.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

6.4 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som vi bruger til at foretage direkte markedsføring.

7. Overførsel af personoplysninger

7.1 Overførsel af dine personoplysninger til datterselskaber samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

7.2 Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed.

7.3 Vi overfører dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

7.4 Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS (“EØS”). Hvis vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som EU Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser. Du kan til enhver tid henvende dig ved brug af kontaktoplysningerne i punkt 8 for at få kopi af overførselsgrundlaget.

8   Kontaktoplysninger

8.1 Såfremt du ønsker at søge indsigt i dine personlige oplysninger eller ønsker at få data slettet, eller såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger, kan du henvende dig til os på:
persondata.storyhouseegmont.dk, Story House Egmont A/S, Strødamvej 46, 2100 København, CVR-nr. 83 13 11 28